1. Serwis nie zbiera w sposˇb automatyczny ┐adnych informacji, z wyj▒tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi▒ dane informatyczne, w szczegˇlnoÂci pliki tekstowe, ktˇre przechowywane s▒ w urz▒dzeniu ko˝cowym U┐ytkownika Serwisu i przeznaczone s▒ do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj▒ nazwŕ strony internetowej, z ktˇrej pochodz▒, czas przechowywania ich na urz▒dzeniu ko˝cowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczaj▒cym na urz▒dzeniu ko˝cowym U┐ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj▒cym do nich dostŕp jest Pizzeria Krzysztof Jarzŕbski z siedzib▒ pod adresem ul. Žw. Antoniego 2A, 97-200 Tomaszˇw Mazowiecki.

4. Pliki cookies wykorzystywane s▒ w celu:
a) tworzenia statystyk, ktˇre pomagaj▒ zrozumieŠ, w jaki sposˇb U┐ytkownicy Serwisu korzystaj▒ ze stron internetowych, co umo┐liwia ulepszanie ich struktury i zawartoÂci
b) utrzymanie sesji U┐ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziŕki ktˇrej U┐ytkownik nie musi na ka┐dej podstronie Serwisu ponownie wpisywaŠ loginu i has│a

5. W ramach Serwisu stosowane s▒ dwa zasadnicze rodzaje plikˇw cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "sta│e" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s▒ plikami tymczasowymi, ktˇre przechowywane s▒ w urz▒dzeniu ko˝cowym U┐ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy│▒czenia oprogramowania (przegl▒darki internetowej). "Sta│e" pliki cookies przechowywane s▒ w urz▒dzeniu ko˝cowym U┐ytkownika przez czas okreÂlony w parametrach plikˇw cookies lub do czasu ich usuniŕcia przez U┐ytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane s▒ nastŕpuj▒ce rodzaje plikˇw cookies:
a) "niezbŕdne" pliki cookies, umo┐liwiaj▒ce korzystanie z us│ug dostŕpnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj▒ce pliki cookies wykorzystywane do us│ug wymagaj▒cych uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies s│u┐▒ce do zapewnienia bezpiecze˝stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu┐yŠ w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
c) "analityczne" pliki Cookies (niezale┐nej firmy Google Inc.) - usuniŕcie tych plikˇw nie uniemo┐liwia korzystanie z Serwisu
Analityczne pliki Cookies gromadz▒ informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez odwiedzaj▒cych, typie strony, z jakiej U┐ytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin U┐ytkownikˇw i czasie wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestruj▒ konkretnych danych osobowych U┐ytkownika, lecz s│u┐▒ do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie s│u┐▒ce do przegl▒dania stron internetowych (przegl▒darka internetowa) domyÂlnie dopuszcza przechowywanie plikˇw cookies w urz▒dzeniu ko˝cowym U┐ytkownika. U┐ytkownicy Serwisu mog▒ dokonaŠ w ka┐dym czasie zmiany ustawie˝ dotycz▒cych plikˇw cookies. Ustawienia te mog▒ zostaŠ zmienione w szczegˇlnoÂci w taki sposˇb, aby blokowaŠ automatyczn▒ obs│ugŕ plikˇw cookies w ustawieniach przegl▒darki internetowej b▒d╝ informowaŠ o ich ka┐dorazowym zamieszczeniu w urz▒dzeniu U┐ytkownika Serwisu. Szczegˇ│owe informacje o mo┐liwoÂci i sposobach obs│ugi plikˇw cookies dostŕpne s▒ w ustawieniach oprogramowania (przegl▒darki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, ┐e ograniczenia stosowania plikˇw cookies mog▒ wp│yn▒Š na niektˇre funkcjonalnoÂci dostŕpne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urz▒dzeniu ko˝cowym U┐ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog▒ byŠ rˇwnie┐ przez wspˇ│pracuj▒cych z operatorem Serwisu reklamodawcˇw oraz partnerˇw.

10. Wiŕcej informacji na temat plikˇw cookies dostŕpnych jest pod adresem w sekcji "Pomoc" w menu przegl▒darki internetowej.

Witamy w Naszej Trufli!

Wiemy jakie miejsce w naszym ┼╝yciu odgrywa posi┼éek - rodzinne spotkania, przyjaciele, chwila prywatno┼Ťci. Dlatego wsp├│lnie dbaj─ůc o ka┼╝dy najmniejszy szczeg├│┼é, stworzyli┼Ťmy dla Naszych wyj─ůtkowych Go┼Ťci miejsce, daj─ůce spokojn─ů i mi┼é─ů atmosfer─Ö, miejsce, w kt├│rym sp─Ödzony czas stanowi niezapomniane chwile, do kt├│rych ch─Ötnie wracamy. Taka jest Pizzeria Trufla.
Komponuj─ůc smaki Trufli, starannie dobierali┼Ťmy ka┼╝dy sk┼éadnik, tak aby aromat naszego r─Öcznie wyrabianego ciasta by┼é zawsze kluczowy, a dodatki stanowi┼éy dobrze wywa┼╝one uzupe┼énienie, podkre┼Ťlaj─ůc jego niepowtarzalny smak. Nasze wyj─ůtkowe menu, bogate w pizze, a tak┼╝e makarony oraz sa┼éaty pozwala na wyb├│r tego, co niesie dany dzie┼ä.

My nie serwujemy Pizzy - my j─ů celebrujemy.

Trufla to nie tylko pomys┼é na biznes. To wizja i idea, kt├│ra gra┼éa nam w sercu od kilku lat. Ka┼╝dy z Naszych Go┼Ťci zapisuje pewn─ů nut─Ö w historii, kt├│ra ka┼╝dego dnia powo┼éuje do ┼╝ycia Nasze miejsce ze smakiem.

Nasze wn─Ötrza
...z klimatem i ze smakiem :)
Nasze wn─Ötrza

1. Przy zamówieniu powyżej 60 zł dowóz gratis!

Szczegółowe informacje dostępne pod naszym numerem telefonu.
Kierowca ma przy sobie 20zł.